.: کوثر جون تا این لحظه ، 8 سال و 2 ماه و 12 روز سن دارد :.