.: کوثر جون تا این لحظه ، 8 سال و 11 روز سن دارد :.